Nieuws

Juno Selection Fund: 1e Kw 2012

PERSBERICHT: Juno Selection Fund bereikt weer nieuw hoogtepunt

11 april 2012: Het Juno Selection Fund heeft het
eerste kwartaal van 2012 afgesloten met een verdere stijging in de
waarde van de participaties met +7,6%. Juno was in staat om in
2011 als een van de weinige aandelenfondsen een positief resultaat te
behalen en we zijn tevreden dat we deze positieve trend hebben kunnen
voortzetten in het eerste kwartaal van 2012. De Nederlandse AEX index
kon dit jaar opnieuw worden verslagen, maar we liepen wel iets achter op
de HSBC Smaller Europe index. Gezien de grote outperformance ten opzichte van die index in 2011, is dat in onze ogen niet opmerkelijk of verontrustend. 

Sinds de oprichting van het fonds in januari 2008, bedraagt het jaarlijks samengestelde rendement van het Juno Selection Fund +8.6% per jaar. Het fonds toont over de gehele periode sinds fondsbegin een positief totaalrendement van +41,7%.
Hiermee laat het de markten ver achter zich: de HSBC Smaller Companies
Index is sinds de oprichting van het Juno Selection Fund gedaald met
-11% terwijl de AEX over die periode een ook een negatief rendement
behaalde: -33%. 

Wij meten onze rendementen ook met de resultaten van andere
beleggingsfondsen in Europa. Na de eerste 3 maanden in 2012 heeft Juno
haar toppositie op de ranglijsten van zowel de éénjaars- als de
driejaarsrendementen nauwelijks zien veranderen ten opzichte van
afgelopen jaar en staat het fonds nog steeds in de top drie voor beide
perioden (+9,14% en +94,55% respectievelijk). 

Veel van onze deelnemingen zijn familiebedrijven of hebben een
management dat zelf aandeelhouder is. Daardoor hebben ze een oprechte
lange termijn visie, toewijding, creëren een sterke bedrijfscultuur en
hebben een aversie tegen vreemd vermogen. Mede daardoor zijn onze
ondernemingen vele malen sterker uit de recessie gekomen dan hun
concurrenten en hebben ze hun fundamenten voor toekomstige groei
aanmerkelijk weten te versterken. Ook in 2011 stegen de samengestelde
onderliggende winsten van onze deelnemingen weer met een flink
percentage: Over 2011 lag die groei, met 17%, zelfs duidelijk boven onze
verwachtingen. De onderliggende winsten van onze deelnemingen zijn
sinds de oprichting van het Juno Selection Fund gestegen met meer dan
80%, aan de bovenkant van onze doelstelling van 10-15% per jaar. Die
aanhoudende stabiele groei is de motor achter de performance van het
Juno Selection Fund. 

Een aantal kernfactoren blijven voor 2012 de markt bepalen: de sterkte
van de Duitse economie, het aanhoudende herstel in de VS en de oplopende
inflatie in Europa. Juno’s deelnemingen zijn goed geoutilleerd voor
oplopende inflatie, maar dat geldt niet voor de meeste andere
beursgenoteerde bedrijven. In de komende tijd zou door deze oplopende
inflatie de obligatiemarkt onder verkoopdruk kunnen komen te staan. Er
zijn dan niet veel veilige havens meer voor het geld dat dan vrijkomt.
Kwaliteitsaandelen zouden dan wel eens ’the only game in town’ kunnen zijn.

 

Over Juno Investment Partners

Juno investeert in aandelen van bijzondere Europese kleine- en
middelgrote ondernemingen. Veelal zijn dit familiebedrijven of
ondernemingen waar een familie of management zelf ook aandeelhouder is.
Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei
kunnen blijven behalen komen in aanmerking. Bij ons selectieproces ligt
de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal en vrije kasstromen
met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten / vermogensbeheerders
van Juno stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van
ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en
regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal
voor langere tijd (meer dan drie jaar) in de portefeuille. Met deze
investeringsstijl werden voor onze klanten de afgelopen jaren superieure
investeringsresultaten behaald. https://juno-invest.com/.

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u graag contact opnemen met Cécile Krikke-Fritz op: 070.24.00.247, of per e-mail (krikke@juno-invest.com).