Nieuws

Juno Selection Fund: 1e Kw 2009

PERSBERICHT: 1e KWARTAAL 2009: Juno performance significant beter dan markt

2 april 2009: Het beleggingsfonds dat door Juno Investment Partners wordt beheerd, het Juno Selection Fund,
zette over de eerste drie maanden van het jaar 2009 een bijzonder goede
prestatie neer. De intrinsieke waarde per participatie steeg met 8.4%
naar € 72.82.

 

Dit is in sterk contrast met de aandelenbeurzen die opnieuw een
negatieve performance toonden in het eerste kwartaal van 2009. Koersen
daalden namelijk met 4% (HSBC Smaller Europe Index) en met 12%
(Nederlandse AEX Index).

 

De outperformance van het Juno Selection Fund van zowel de
algemene beurzen, alsook concurrerende beleggingsfondsen in de eerste
drie maanden van dit jaar, volgt op 2008, toen het fonds het al 32%
beter deed dan de AEX en 29% beter in vergelijking met de HSBC Smaller
Europe Index.

 

Er waren weinig wijzigingen in de portfolio van het Fonds en deze
bestaat nog altijd uit negen deelnemingen. Als voorheen zijn deze negen
bedrijven uniek in hun degelijkheid en hoge voorspelbaarheid van de
ontwikkeling van hun winstgevendheid. Er wordt zeer weinig gebruik
gemaakt van vreemd vermogen, er worden hoge rendementen op geïnvesteerd
kapitaal behaald en bovendien uitstekende (vrije) kasstromen
gegenereerd. De activiteiten van onze deelnemingen zijn veel beter
bestand tegen een teruggang in economische ontwikkelingen, dan die van
de gemiddelde Europese onderneming.

 

De geaggregeerde gerapporteerde winst uit normale bedrijfsvoering van
onze deelnemingen steeg in 2008 met 22%. Het rendement op geïnvesteerd
kapitaal dat behaald wordt door deze groep is meer dan twee keer hoger
dan dat van de gemiddelde bedrijven die aan de Europese beurzen zijn
genoteerd. Daarnaast worden ook nog eens netto winst marges bereikt die
ver boven niveaus liggen die we elders zien. Voor het jaar 2009
verwachten we dan ook dat een winstgroei van ten minste 10% haalbaar zou
moeten zijn. Gezien de sterke economische tegenwind van het moment, is
dat een uitzonderlijke prestatie. Onze bedrijven hebben geen
herfinancieringsproblemen en de beurswaardering van hun aandelen is
uitgesproken laag. Dit legt een uitstekende basis voor een goede
performance voor 2009 en de jaren daarna.

 

Over Juno Investment Partners

Juno investeert in aandelen van Europese kleine-, en middelgrote
ondernemingen, met een doelstelling om alleen díe bedrijven te
selecteren, die jaar na jaar voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen
blijven behalen. Aangezien beurskoersen de onderliggende waardecreatie
volgen, stuwt deze steeds toenemende winststroom met de tijd het
rendement op onze investeringen. Wij stellen een zeer geconcentreerde
portefeuille samen van ondernemingen die door ons zelf geïdentificeerd
en geanalyseerd worden. Bij dit selectieproces ligt de nadruk op het
rendement op geïnvesteerd kapitaal en vrije kasstromen die een hoog
voorspelbaar karakter hebben. We hebben geen voorkeur voor
marktkapitalisatie of domicilie van de betreffende ondernemingen. Het
Juno Selection Fund heeft een investeringshorizon van 3-5 jaar. Met deze
investeringsstijl werden voor onze klanten de afgelopen 19 jaar,
superieure investeringsresultaten behaald.


Voor vragen of opmerkingen kunt u graag contact opnemen met Frans
Jurgens of Lennart Smits op: +31 (0)70.541.41.06, of per e-mail (info@juno-invest.com).