Nieuws

Juno Continuation Fund: 4e KW 2020

Jongste Juno-fonds succesvol in eerste jaar dankzij beproefde risicobeperkende strategie

Juno Continuation Fund doorstaat vuurdoop in volatiel jaar met een rendement van 10,2%

  • Juno Continuation Fund sluit eerste jaar af met een rendement van 10,2% vanaf de oprichting op 1 februari 2020, inclusief 2,2% in het vierde kwartaal. 
  • De Europese index van middelgrote ondernemingen, steeg in dezelfde periode met niet meer dan 4,8%.
  • In het vierde kwartaal werden in de rotatie van kwaliteitsaandelen naar cyclische sectoren posities in enkele kwaliteitsaandelen uitgebreid om te profiteren van koerszwakte.
  • De onzekerheden rond Covid blijven groot in 2021, de bedrijven in portefeuille kunnen echter tegen een stootje dankzij de focus op onder meer balansverhoudingen en voorspelbare winstgroei.

Den Haag – 15 januari 2021

Het Juno Continuation Fund heeft na een lastige start als gevolg van de uitbraak van de pandemie in 2020 een rendement neergezet van 10,2%. De Europese index van middelgrote ondernemingen steeg in dezelfde periode met 4,8% Daarmee heeft het Juno Continuation Fonds een goed eerste jaar gehad, dat begon op 1 februari 2020.

Het jonge fonds maakt gebruik van de beproefde Juno-strategie om alleen kwaliteitsbedrijven te selecteren met een langdurige, bovengemiddelde en voorspelbare winstgroei over een periode van drie tot vijf jaar, met een conservatieve financiering.

Deze strategie leidt naar robuuste Europese familiebedrijven en andere bedrijven die voor omzet en winst minder afhankelijk zijn van externe, economische omstandigheden en over goede financiële buffers beschikken. Dit soort bedrijven blijft zelfs bij een extreme gebeurtenis zoals een pandemie goed overeind, al nam het fonds wel afscheid van een aantal bedrijven, omdat onder meer de voorspelbaarheid van de winst sterk verminderde.

Een bedrijf als Teleperformance kon snel en accuraat de omslag naar ‘werk vanuit huis’ maken en wist mede daarom een bovengemiddeld groot aantal nieuwe contracten te winnen. HomeServe ontzorgt consumenten door verzekeringen op reparaties aan huis aan te bieden. Het abonnementsmodel bleek wederom resistent en er werd flinke groei gerapporteerd in de belangrijke Noord-Amerikaanse markt.

De cashopbrengst van de verkopen in maart en april is deels weer gebruikt in het vierde kwartaal om kwaliteitsaandelen bij te kopen tijdens de brede marktrotatie naar cyclische sectoren. De wijziging in het sentiment was het gevolg van het enthousiasme over de bekendmaking van werkzame vaccins tegen Covid-19. Wat 2021 betreft blijven de onzekerheden groot, met name over de omvang en snelheid van het herstel van de Covid-crisis.

Rob Deneke, beheerder van het Juno Continuation Fund: “Bij beleggen is het van groot belang om de downside te beperken. Dankzij onze strategie zitten we in solide bedrijven die tegen een stootje kunnen, ook als het economisch herstel langer zal duren dan wat de markt nu lijkt in te prijzen. Bedenk dat Europese bedrijven gemiddeld een winstdaling van 30% over 2020 bekend zullen maken in de komende maanden. De focus op stabiele en voorspelbare winstgroei heeft zich in 2020 wederom uitbetaald. In de eerste drie kwartalen van vorig jaar bleven we het marktgemiddelde ver voor, in het vierde kwartaal kwamen kwaliteitsaandelen wat onder druk te staan. Dat hebben we aangegrepen om bij te kopen. Op de lange termijn ligt onze beoogde onderliggende winstgroei van 10 tot 15%, en daarmee ook ons fondsrendement, prima op koers.’’

De kwartaalrapportages treft u hier aan en de meest recente factsheet hier.


Over Juno Investment Partners

Juno Investment Partners is opgericht in 2007 als volledig onafhankelijke fondsbeheerder en beschikt over een AIFM-vergunning (als bedoeld in artikel 2:65 Wft), verleend door de AFM. Juno is gespecialiseerd in de selectie van aandelen van uitzonderlijke beursgenoteerde (familie)bedrijven in Europa. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen, komen in aanmerking. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal, een lage schuldgraad en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten/portfoliomanagers stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van circa vijftien ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (meestal meer dan vijf jaar) in de portefeuille. De analisten/portfoliomanagers participeren allen ook zelf in de Juno fondsen.

Juno biedt haar klanten drie producten: Het Juno Selection Fund dat zich richt op een selectie van kleinere- en middelgrote beursgenoteerde bedrijven, het Juno Continuation Fund voor middelgrote bedrijven en individueel vermogensbeheer in dezelfde investeringsstijl, middels ‘managed accounts’ voor grote vermogens.

In 2008 werd het Juno Selection Fund gelanceerd. Dit fonds investeert in aandelen van onderscheidende Europese kleine- en middelgrote ondernemingen met een initiële beurswaarde tussen €250 miljoen en €4 miljard. Met deze investeringsstijl is voor participanten van het Juno Selection Fund de afgelopen jaren een bovengemiddeld beleggingsresultaat behaald. Dit fonds is sinds 2018 gesloten voor verdere (bij)stortingen.

Dezelfde investeringsstrategie wordt toegepast bij het op 1 februari 2020 gelanceerde Juno Continuation Fund. Dit fonds richt zich op bijzondere, middelgrote Europese ondernemingen met een beurswaarde tussen €4 en €20 miljard ten tijde van initiële aankoop. Ook voor dit fonds geldt dat veelal familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of het management zelf ook aandeelhouder is, geselecteerd worden.

Voor de media, niet voor publicatie

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit document, dan kunt u contact opnemen met Frans Gunnink van Quality Source Communications via 020 – 244 48 77 / 06 – 29 541 542 of frans.gunnink@qualitysource.nl.