Nieuws

Juno Continuation Fund: 3e Kw 2020

Ondanks corona weten bedrijven in portefeuille trend van stijgende winst en omzet vast te houden

Juno Continuation Fund weet positieve trend vast te houden en noteert dit jaar +7,8%

  • Juno Continuation Fund behaalt positief resultaat in het derde kwartaal (+7,1%)
  • Rendement over 2020 (sinds start 1 februari) nu +7,8%
  • MSCI MidCap Index noteert in diezelfde periode -7,8%
  • Aanpassing van portefeuille begin dit jaar ingegeven door wens tot voorspelbaarheid
  • Voor heel 2020 wordt een gewogen groei van ten minste 9% in de winsten van de deelnemingen in de portefeuille verwacht

Den Haag – 16 oktober 2020

Rob Deneke, beheerder van het Juno Continuation Fund: “Als langetermijnbelegger hebben we oog voor langetermijntrends. Die zijn vaak, in tegenstelling tot kortetermijnruis op de lijn, van wezenlijke invloed op de ontwikkelingen in een bedrijfstak en bij specifieke ondernemingen. Naast de langetermijnhorizon stellen we een hoge mate van voorspelbaarheid erg op prijs. Met die voorspelbaarheid in het oog hebben we begin dit jaar naar de invloed van de corona-pandemie gekeken en onze portefeuille waar nodig aangepast. Van sommige posities moesten we afscheid nemen en anderen werden juist uitgebouwd. Dat lijkt zich uit te betalen. De bedrijven in portefeuille laten ook dit jaar een mooie ontwikkeling in omzet en winst zien.”   

Duncan Siewe, beheerder van het Juno Continuation Fund: “Bedrijven met businessmodellen die slecht functioneren in deze corona-tijd, zijn verdwenen uit onze portefeuille. Hoewel wij liever weinig veranderingen doorvoeren in onze portefeuille, maakte de enorme impact van de pandemie dit ingrijpen noodzakelijk. De resterende bedrijven in de portefeuille ontwikkelen zich operationeel prima en dat zagen we terug in hun koersen. We houden op dit moment uit voorzichtigheid en discipline een behoorlijk grote cashpositie aan van meer dan 20%. Er zijn nog interessante ondernemingen toe te voegen aan onze portefeuille, maar die vinden we op dit moment te duur. De cashpositie zorgt ervoor dat we comfortabel kunnen wachten. Bovendien is het bemoedigend dat het aantrekkelijke rendement tot op heden is geboekt ondanks die hoge cashreserves.”


Over Juno Investment Partners

Juno Investment Partners is opgericht in 2007 als volledig onafhankelijke fondsbeheerder en beschikt over een AIFM-vergunning (als bedoeld in artikel 2:65 Wft), verleend door de AFM. Juno is gespecialiseerd in de selectie van aandelen van uitzonderlijke beursgenoteerde (familie)bedrijven in Europa. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen, komen in aanmerking. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal, een lage schuldgraad en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten/portfoliomanagers stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van circa vijftien ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (meestal meer dan vijf jaar) in de portefeuille. De analisten/portfoliomanagers participeren allen ook zelf in de Juno fondsen.

Juno biedt haar klanten drie producten: Het Juno Selection Fund dat zich richt op een selectie van kleinere- en middelgrote beursgenoteerde bedrijven, het Juno Continuation Fund voor middelgrote bedrijven en individueel vermogensbeheer in dezelfde investeringsstijl, middels ‘managed accounts’ voor grote vermogens.

In 2008 werd het Juno Selection Fund gelanceerd. Dit fonds investeert in aandelen van onderscheidende Europese kleine- en middelgrote ondernemingen met een initiële beurswaarde tussen €250 miljoen en €4 miljard. Met deze investeringsstijl is voor participanten van het Juno Selection Fund de afgelopen jaren een bovengemiddeld beleggingsresultaat behaald. Dit fonds is sinds 2018 gesloten voor verdere (bij)stortingen.

Dezelfde investeringsstrategie wordt toegepast bij het op 1 februari 2020 gelanceerde Juno Continuation Fund. Dit fonds richt zich op bijzondere, middelgrote Europese ondernemingen met een beurswaarde tussen €4 en €20 miljard ten tijde van initiële aankoop. Ook voor dit fonds geldt dat veelal familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of het management zelf ook aandeelhouder is, geselecteerd worden.

Voor de media, niet voor publicatie

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit document, dan kunt u contact opnemen met Frans Gunnink van Quality Source Communications via 020 – 244 48 77 / 06 – 29 541 542 of frans.gunnink@qualitysource.nl.