Nieuws

Juno Continuation Fund: 2e KW 2020

Nieuw Juno-fonds houdt zich staande in beursgeweld

Positief rendement voor Juno Continuation Fund na tumultueuze eerste vijf maanden

•    Juno Continuation Fund behaalt positief resultaat in eerste halfjaar
•    Beheerder twijfelt aan sterk economisch herstel en richt zich op voorspelbare bedrijven
•    Benchmarkindex ruimschoots verslagen (verschil ruim 15 procentpunt)
•    Tumultueuze eerste vijf maanden afgesloten met plus van 0,6%

Den Haag – juli 2020 – Het Juno Continuation Fund heeft over het tweede kwartaal een positief rendement behaald van 14,6%. Daarmee staat de performance sinds lancering van het fonds op 1 februari jongstleden op 0,6%. Een opmerkelijk resultaat omdat de belangrijkste benchmark van het fonds, de index van Europese middelgrote ondernemingen MSCI Europe Midcap Index, over dezelfde periode een negatief rendement van 12,0% liet zien. De AEX-index, met geherinvesteerd dividend, daalde sinds 1 februari met 4,4%.

Met het Juno Continuation Fund zet Juno Investment Partners het succes van haar eerste fonds, het Juno Selection Fund, voort. Het bewijst hiermee dat de strategie van strenge selectie van succesvolle Europese (familie)bedrijven met een voorspelbare winstgroei en hoog rendement op kapitaal, ook zijn vruchten afwerpt bij het beleggen in aandelen van middelgrote Europese bedrijven. Waar het Juno Selection Fund bedrijven selecteert met een marktkapitalisatie tussen de €250 miljoen en €4 miljard, richt het nieuwe Juno Continuation Fund zich op het segment net daarboven: van €4 miljard tot €20 miljard beurswaarde.

Rob Deneke, directeur en medebeheerder van het Juno Continuation Fund: “We gaan voorlopig niet mee in het vertrouwen in een snel en breed economisch herstel, dat op dit moment op de financiële markten heerst. Onze voorkeur blijft uitgaan naar bedrijven die juist níet van dat herstel afhankelijk zijn en zich dus temidden van het tumult niettemin voorspelbaar ontwikkelen. Daarbij hebben we een voorkeur voor bedrijven met geen of erg weinig schuld. Een crisis betekent vaak ook extra kansen voor de sterkste spelers”.

Gedurende het afgelopen kwartaal is het vermogen onder beheer in het Juno Continuation Fund toegenomen, dankzij zowel bestaande als nieuwe participanten die instapten. Frans Jurgens, directeur en mede-oprichter van Juno Investment Partners: “Het vertrouwen dat onze klanten hebben in Juno’s strategie, waarderen wij zeer. Men begrijpt de meerwaarde van de stringente analyse die voorafgaat aan de selectie in de portefeuille. Juist nu is het belangrijk de bedrijven door en door te kennen en een betrouwbaar beeld te hebben van waar het bedrijf zich over vijf jaar bevindt”.


Over Juno Investment Partners

Juno Investment Partners is opgericht in 2007 als volledig onafhankelijke fondsbeheerder en beschikt over een AIFM-vergunning (als bedoeld in artikel 2:65 Wft), verleend door de AFM. Juno is gespecialiseerd in de selectie van aandelen van uitzonderlijke beursgenoteerde (familie)bedrijven in Europa. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen, komen in aanmerking. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal, een lage schuldgraad en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten/portfoliomanagers stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van circa vijftien ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (meestal meer dan vijf jaar) in de portefeuille. De analisten/portfoliomanagers participeren allen ook zelf in de Juno fondsen.

Juno biedt haar klanten drie producten: Het Juno Selection Fund dat zich richt op een selectie van kleinere- en middelgrote beursgenoteerde bedrijven, het Juno Continuation Fund voor middelgrote bedrijven en individueel vermogensbeheer in dezelfde investeringsstijl, middels ‘managed accounts’ voor grote vermogens.

In 2008 werd het Juno Selection Fund gelanceerd. Dit fonds investeert in aandelen van onderscheidende Europese kleine- en middelgrote ondernemingen met een initiële beurswaarde tussen €250 miljoen en €4 miljard. Met deze investeringsstijl is voor participanten van het Juno Selection Fund de afgelopen jaren een bovengemiddeld beleggingsresultaat behaald. Dit fonds is sinds 2018 gesloten voor verdere (bij)stortingen.

Dezelfde investeringsstrategie wordt toegepast bij het op 1 februari 2020 gelanceerde Juno Continuation Fund. Dit fonds richt zich op bijzondere, middelgrote Europese ondernemingen met een beurswaarde tussen €4 en €20 miljard ten tijde van initiële aankoop. Ook voor dit fonds geldt dat veelal familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of het management zelf ook aandeelhouder is, geselecteerd worden.

Voor de media, niet voor publicatie

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit document, dan kunt u contact opnemen met Frans Gunnink van Quality Source Communications via 020 – 244 48 77 / 06 – 29 541 542 of frans.gunnink@qualitysource.nl.