Nieuws

Juno Continuation Fund: 1e Kw 2021

Jongste Juno-fonds boekt sterke resultaten in eerste 14 maanden na de oprichting

Gezonde winstgroei geeft Juno Continuation Fund solide start

  • Het Juno Continuation Fund sluit het eerste kwartaal van 2021 af met een plus van 2,9%.
  • Het rendement in het afgelopen kwartaal ligt lager dan dat van de MSCI Europe Mid Cap Index, maar het fonds presteert sinds de oprichting beter dan deze benchmark (13,3% versus 12,3%).
  • De draai naar cyclische aandelen, die wereldwijd merkbaar was, drukte het fondsrendement. De euforie rond deze aandelen wordt volgens Juno echter niet ondersteund door de economische realiteit waardoor de hoge waarderingen gevoelig zijn voor oplopende rente en inflatie.
  • De waarderingen van de bedrijven in het Juno Continuation Fund zijn gestoeld op een meer dan gezonde winstgroei: 14% in 2020. Voor 2021 wordt een soortgelijke stijging verwacht.

Den Haag – 22 april 2021

Het Juno Continuation Fund presteerde in 2020 beter dan de index maar profiteerde in het eerste kwartaal van 2021 niet van de hausse op de wereldwijde aandelenmarkt bij met name cyclische aandelen. Die hausse werd vooral gedragen door bedrijfstakken die vorig jaar fors leden onder de pandemie, maar in de eerste maanden een forse inhaalslag lieten zien. Het gaat om sectoren als energie, hotels en autoproducenten, sectoren die niet in de portefeuille van het fonds zijn vertegenwoordigd omdat de voorspelbaarheid van de winst op lange termijn veelal niet goed genoeg is.

De beheerders van het fonds maken zich zorgen over de roze bril die beleggers hebben opgezet omdat de markten vooruit lijken te lopen op een herstel dat vooralsnog geen economische realiteit is. De Europese winstverwachtingen liggen voor 2021 nog steeds ruim onder het winstniveau van 2019, met name bij sectoren die tijdens de pandemie zwaar getroffen zijn. Maar de markt lijkt te verwachten dat het herstel nu is ingetreden en de komende jaren krachtig doorzet.

Het fonds houdt onverminderd vast aan de focus op kwaliteitsbedrijven met een winstgroei voor de komende drie tot vijf jaar van tussen de 10 en 15% per jaar. De verwachting voor 2021 ligt aan de bovenkant van die bandbreedte, op 14%. De ervaring leert dat deze focus op de lange termijn een succesvolle strategie is, waarbij de beheerders zich niet van de wijs laten brengen door tijdelijke overreacties op de beurs.  

Winstgroei biedt bescherming tegen marktrisico’s

Het grootste risico voor beleggers is volgens de beheerders de oplopende rente, op dit moment vooral in de VS. De aandelenwaarderingen hebben hier nog nauwelijks op gereageerd en dat zal een keer moeten gebeuren. Als de rente stijgt, zijn de huidige koerswinstverhoudingen te hoog omdat kasstromen tegen een hogere rente naar nu teruggerekend moeten worden. Alleen daadwerkelijke winstgroei kan aandelen dan voor een koersval behoeden.

Ook in de portefeuille van het fonds zijn de koersen van de aandelen opgelopen, maar deze worden onderbouwd door een sterke winstgroei van de onderliggende bedrijven. Het Zwitserse Logitech is een van die bedrijven, met een sterk merk en solide bedrijfsvoering waarbij de gezonde balans circa 1,5 miljard US dollar aan netto cash bevat. De webcams en video-conferencing producten van Logitech zijn veelgevraagd als gevolg van de trend van thuiswerken. Ook randapparatuur als muizen, keyboards en gaming-headsets zorgen voor forse omzetstijgingen.

Het Juno Continuation Fund heeft via de omzet van de bedrijven in portefeuille relatief veel exposure naar de Verenigde Staten en Azië, waar de economische groei zich sneller en sterker herstelt dan op de Europese afzetmarkt. Dat heeft een positief effect gehad op het resultaat van deze bedrijven.

Rob Deneke, beheerder van het Juno Continuation Fund: “De in het eerste kwartaal sterk opgelopen koersen van Europese aandelen zijn voor een belangrijk deel afkomstig van segmenten en bedrijven die in zwaar weer verkeren. We zien bedrijven die nu uit het dal klimmen maar waarvan de kans klein is dat ze het op lange termijn gaan overleven. Hoge waarderingen en onzekere vooruitzichten in combinatie met een hoge olieprijs, oplopende inflatie en aanstaande belastingverhogingen voor Amerikaanse bedrijven, zijn genoeg redenen om juist voorzichtig te zijn in plaats van euforisch. Meer dan ooit is het zaak bedrijven in portefeuille te hebben die tegen een stootje kunnen. Juist die bedrijven komen bovendrijven in onze strategie waarbij voorspelbare winstgroei centraal staat. Hier kan ook koersdruk ontstaan als kortetermijnbeleggers uit deze kwaliteitsaandelen overstappen naar meer cyclische aandelen die nu even de show stelen. Die passanten bieden ons in feite potentiële instapkansen.” 

De kwartaalrapportages treft u hier aan en de meest recente factsheet hier.


Over Juno Investment Partners

Juno Investment Partners is opgericht in 2007 als volledig onafhankelijke fondsbeheerder en beschikt over een AIFM-vergunning (als bedoeld in artikel 2:65 Wft), verleend door de AFM. Juno is gespecialiseerd in de selectie van aandelen van uitzonderlijke beursgenoteerde (familie)bedrijven in Europa. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen, komen in aanmerking. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal, een lage schuldgraad en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten/portfoliomanagers stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van circa vijftien ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (meestal meer dan vijf jaar) in de portefeuille. De analisten/portfoliomanagers participeren allen ook zelf in de Juno fondsen.

Juno biedt haar klanten drie producten: Het Juno Selection Fund dat zich richt op een selectie van kleinere- en middelgrote beursgenoteerde bedrijven, het Juno Continuation Fund voor middelgrote bedrijven en individueel vermogensbeheer in dezelfde investeringsstijl, middels ‘managed accounts’ voor grote vermogens.

In 2008 werd het Juno Selection Fund gelanceerd. Dit fonds investeert in aandelen van onderscheidende Europese kleine- en middelgrote ondernemingen met een initiële beurswaarde tussen €250 miljoen en €4 miljard. Met deze investeringsstijl is voor participanten van het Juno Selection Fund de afgelopen jaren een bovengemiddeld beleggingsresultaat behaald. Dit fonds is sinds 2018 gesloten voor verdere (bij)stortingen.

Dezelfde investeringsstrategie wordt toegepast bij het op 1 februari 2020 gelanceerde Juno Continuation Fund. Dit fonds richt zich op bijzondere, middelgrote Europese ondernemingen met een beurswaarde tussen €4 en €20 miljard ten tijde van initiële aankoop. Ook voor dit fonds geldt dat veelal familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of het management zelf ook aandeelhouder is, geselecteerd worden.

Voor de media, niet voor publicatie

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit document, dan kunt u contact opnemen met Frans Gunnink van Quality Source Communications via 020 – 244 48 77 / 06 – 29 541 542 of frans.gunnink@qualitysource.nl.