Nieuws

Juno Continuation Fund: 1e Kw 2020

Juno Continuation Fund “Een Bijzondere Start”

Den Haag – april 2020 – Op 1 februari van dit jaar ging het Juno Continuation Fund van start. Dit nieuwe fonds, beheerd door Juno Investment Partners, zet de succesvolle investeringsstijl van het in 2018 gesloten Juno Selection Fund, voort. Het Continuation fund is in bijna alle opzichten identiek aan het Selection fund, maar richt zich op investeringen in Europese (familie-)bedrijven die een maatje groter zijn dan in het Selection Fund. Juno is verheugd en trots te kunnen melden dat meer dan 80 participanten het fonds op de lanceringsdatum vorm gaven en dat dit aantal sindsdien gestaag verder toeneemt.

Het Juno Continuation Fund kreeg vanaf de lanceringsdatum ook te kampen met de gevolgen van het COVID-19 virus en heeft het eerste kwartaal van 2020 afgesloten met een koers van €87,80 per participatie, een daling van -12,2% sinds de start van het fonds op 1 februari. Over deze periode verloor de MSCI Europe Mid Cap Index -24,7% en ook de AEX (dividend geherinvesteerd) daalde flink met -18,1%.

De pandemie die momenteel de hele wereld in haar greep houdt raakt ook enkele door Juno geselecteerde bedrijven. Rob Deneke, directeur en medebeheerder van het Juno Continuation Fund: “Hoewel ook geraakt door de huidige ontwikkelingen, is het duidelijk dat het merendeel van onze bedrijven bovengemiddeld tegen de huidige situatie bestand is. De producten en diensten die zij leveren, zijn voor hun afnemers vaak van essentieel belang waardoor de vraag naar deze producten en diensten veelal blijft bestaan. Daarnaast zijn onze bedrijven conservatief gefinancierd waardoor hun voortbestaan niet wordt bedreigd en zij in staat blijven, veelal uit eigen middelen, de noodzakelijke investeringen te doen zodra dat nodig is”.

Frans Jurgens, directeur en mede-oprichter van Juno: “We houden ons meestal niet bezig met macro-economische voorspellingen, maar we zijn er sterk van overtuigd dat als de pandemie achter ons is, we een lang en diep litteken in de economie behouden. Gelukkig zijn er ook bedrijven die nauwelijks geraakt worden en zelfs een paar die zullen profiteren van de huidige omstandigheden. Bij die bedrijven hebben we van koerszwakte geprofiteerd om selectief bij te kopen”.

Lennart Smits, directeur en mede-oprichter van Juno: “De timing van de lancering van het Juno Continuation Fund maakte dat er een redelijk hoge cashpositie in het Fonds was van ongeveer 30% die ons de afgelopen periode zeker geholpen heeft. Maar het is vooral de lage afhankelijkheid van de economische cycli, een kerncriterium bij Juno, dat maakt dat onze bedrijven minder gevoelig zijn. Daarnaast profiteerden we van de gezonde financiering van onze bedrijven: daar waar cash op de balans enkele maanden geleden nog geld kostte en op hoon van bankiers kon rekenen, hebben onze (familie-) bedrijven nu de troefkaarten in handen”.


Over Juno Investment Partners

Juno Investment Partners is opgericht in 2007 als volledig onafhankelijke fondsbeheerder en beschikt over een AIFM-vergunning (als bedoeld in artikel 2:65 Wft), verleend door de AFM. Juno is gespecialiseerd in de selectie van aandelen van uitzonderlijke beursgenoteerde (familie)bedrijven in Europa. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen, komen in aanmerking. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal, een lage schuldgraad en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten/portfoliomanagers stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van circa vijftien ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (meestal meer dan vijf jaar) in de portefeuille. De analisten/portfoliomanagers participeren allen ook zelf in de Juno fondsen.

Juno biedt haar klanten drie producten: Het Juno Selection Fund dat zich richt op een selectie van kleinere- en middelgrote beursgenoteerde bedrijven, het Juno Continuation Fund voor middelgrote bedrijven en individueel vermogensbeheer in dezelfde investeringsstijl, middels ‘managed accounts’ voor grote vermogens.

In 2008 werd het Juno Selection Fund gelanceerd. Dit fonds investeert in aandelen van onderscheidende Europese kleine- en middelgrote ondernemingen met een initiële beurswaarde tussen €250 miljoen en €4 miljard. Met deze investeringsstijl is voor participanten van het Juno Selection Fund de afgelopen jaren een bovengemiddeld beleggingsresultaat behaald. Dit fonds is sinds 2018 gesloten voor verdere (bij)stortingen.

Dezelfde investeringsstrategie wordt toegepast bij het op 1 februari 2020 gelanceerde Juno Continuation Fund. Dit fonds richt zich op bijzondere, middelgrote Europese ondernemingen met een beurswaarde tussen €4 en €20 miljard ten tijde van initiële aankoop. Ook voor dit fonds geldt dat veelal familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of het management zelf ook aandeelhouder is, geselecteerd worden.


Voor de media, niet voor publicatie

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit document, dan kunt u contact opnemen met Frans Gunnink van Quality Source Communications via 020-244 48 77/06-29 541 542 of frans.gunnink@qualitysource.nl