Nieuws

Juno breekt door de EUR 100 mln-grens

Juno Investment Partners verwerft Amerikaans institutioneel mandaat en breekt door de EUR 100 mln-grens in Europese small- en midcapbeleggingen

Wassenaar -28 oktober- Juno Investment Partners heeft een beleggingsmandaat verworven van een groot Amerikaanse ’multi family office’, ter grootte van enkele tientallen miljoenen euro’s. Het mandaat zal worden belegd in dezelfde strategie als het Juno Selection Fund, namelijk in Europese small en midcapaandelen van beursgenoteerde familiebedrijven. Het in het Juno Selection Fund en individuele mandaten beheerde vermogen onder deze strategie, is hiermee door de grens van EUR 100 miljoen gebroken. Het Juno Selection Fund wist sinds de start van het fonds in januari 2008 een rendement te halen van 113% en staat ook dit jaar in haar categorie bovenaan de ranglijsten van Morningstar.

Het nieuwe mandaat is afkomstig van een Amerikaans ’multi family office’ uit Tennessee. Deze bij de SEC geregistreerde vermogensbeheerder heeft in totaal meer dan $5 miljard onder discretionair beheer in een breed scala van beleggingsstrategieën.

Juno heeft de laatste paar jaar een sterke groei doorgemaakt van het vermogen onder beheer. Frans Jurgens en Lennart Smits, directeuren en oprichters van Juno: “De markt van Europese small- en midcaps is een zeer gespecialiseerde. Het feit dat een grote institutionele partij gekozen heeft voor Juno Investment Partners om een deel van het vermogen te beheren, is voor ons een erkenning van het streven van de afgelopen jaren: het selecteren van excellente ondernemingen waarbij de familie nog een belangrijke rol speelt, de lange termijn voorop staat en een financieel solide beleid wordt gevoerd. Het feit dat we nu door de grens van EUR 100 miljoen vermogen onder beheer breken, is een bewijs van de succesvolle aanpak. Het laat tevens zien dat onze investeringsfilosofie nu ook internationaal erkend wordt.”

Het Juno Selection Fund belegt voor vermogende particulieren in een zeer geconcentreerde portefeuille van Europese small- en midcapaandelen en volgt deze strategie ook voor enkele institutionele mandaten. De onderliggende bedrijven worden geselecteerd op een hoge vrije cashflow, relatief voorspelbare winstgroei en een bovengemiddeld rendement op kapitaal. De meeste ondernemingen in portefeuille zijn voor een deel nog in handen van families, wat tot gevolg heeft dat het kapitaal over het algemeen efficiënter wordt ingezet, de focus daadwerkelijk op de lange termijn ligt en er nadrukkelijk een gelijk belang bestaat bij de familieaandeelhouders en andere lange-termijn-aandeelhouders. Juno bezoekt alle bedrijven die ze volgt en waarin ze belegt op regelmatige basis.

Over Juno Selection Fund en Juno Investment Partners
Juno Selection Fund investeert in aandelen van bijzondere Europese kleine- en middelgrote ondernemingen. Veelal zijn dit familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of management zelf ook aandeelhouder is. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen komen in aanmerking. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten/vermogensbeheerders stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (gemiddeld meer dan drie jaar) in de portefeuille. Met deze investeringsstijl is voor participanten van het Juno Selection Fund de afgelopen jaren een superieur beleggingsresultaat behaald. Het Juno Investment Fund wordt beheerd door Juno Investment Partners.  Juno Investment Partners beschikt over een AFM-vergunning voor discretionair vermogensbeheer voor directe mandaten.

www.juno-invest.com  

Voor de media, niet voor publicatie

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit document, dan kunt u contact opnemen met Mariëlle Brinkmann van Sharpe Financial Communications via 020-820 86 41 of marielle.brinkmann@sharpefinancial.com