Research

Research

Wanneer we een bedrijf eenmaal in het vizier hebben, beoordelen we het op basis van eigen research, bedrijfsbezoeken en onze opgebouwde kennis van de industrie. Uit gesprekken met het management, maar ook met concurrenten en experts uit de sector, ontstaat een beeld van de onderneming. Wij stellen vast hoe het bedrijf in staat is geweest, het rendement op kapitaal en de marges bovengemiddeld hoog te krijgen. Belangrijker nog, we brengen in kaart wat er nodig is om die situatie zo te houden, of verder te verbeteren. We investeren daarom meestal in bedrijven die marktleider zijn of hun positie door middel van patenten of rechten beschermd heeft. Dat maakt de toekomst een stukje voorspelbaarder.

Wij willen zichtbaar krijgen hoe de organisatie er over vijf jaar uit kan zien, waar het geld wordt verdiend en waar moet worden geïnvesteerd. Juno Investment Partners stapt in als we menen dat we op een koersniveau kunnen participeren, dat duidelijk onder de door ons bepaalde waarde ligt. We verwachten dan ook ruimschoots te kunnen worden gecompenseerd voor de risico’s die we nemen.

Juno Investment Partners kent een zeer lage omloopsnelheid: een aandeel blijft gemiddeld meer dan drie jaar in de portefeuille. Ook wanneer we ervoor kiezen nog niet te investeren, houden we de vinger aan de pols, zodat we snel kunnen reageren wanneer de situatie zich ten gunste wijzigt. Met de volatiliteit in beurskoersen krijgen we altijd wel een kans om tegen aantrekkelijke niveaus in te stappen.