RTS 28 (MiFID II)

De ‘Markets In Financial Instruments Directive’ (MiFID II) vereist dat vermogensbeheerders die orders (laten) uitvoeren voor klanten die een Individueel Beheerde Portefeuille-mandaat hebben, een samenvatting publiceren van de top vijf locaties in termen van handelsvolume, voor iedere klasse van financieel instrument waarin de cliëntenorders gedurende het voorgaande jaar werden uitgevoerd, alsook een beoordeling van de kwaliteit van die uitgevoerde orders.

2019

Sinds 28 januari 2019 heeft de AFM Juno Investment Partners B.V. een vergunning verleend teneinde op te treden als beheerder van een beleggingsinstelling in financiële instrumenten in de zin van artikel 1:1 Wft. Derhalve is het publiceren van een samenvatting van orders per die datum niet langer vereist.

2018

Voor de categorie “Aandelen”, is bovenstaande informatie in 2018 verplicht voor iedere zogenaamde tick-size bandbreedte, gecategoriseerd per gemiddelde dagelijkse aantal transacties voor ieder aandeel dat in het betroffen jaar werd gehandeld. Juno Investment Partners’ kwalitatieve rapport (in PDF) voor de tijdsspanne tussen 1 januari en 31 december 2018 is beschikbaar door te klikken op deze link. Tevens zijn de top vijf handelslocaties beschikbaar in tabellen (in CSV-Excel) door te klikken op de volgende links:

Tier 1&2

Tier 3&4

Tier 5&6

2017

Voor de categorie “Aandelen”, is bovenstaande informatie in 2017 niet voor iedere zogenaamde tick-size bandbreedte, gecategoriseerd beschikbaar aangezien bepaalde benodigde informatie voorafgaand aan de imlementatie van MiFID II op 3 januari 2018 niet hoefde te worden verstrekt. Voor het jaar 2017 zijn in overeenstemming met ESMA richtlijnen, alle aandelen samengevoegd in één tabel. Hierin wijkt Juno’s verstrekte informatie en beleid niet af van wat gebruikelijk is in de industrie. Juno Investment Partners’ kwalitatieve rapport (in PDF) voor de tijdsspanne tussen 1 januari en 31 december 2017 is beschikbaar door te klikken op deze link.