Juno Investment Partners heeft in 2011 de United Nations Principles for Responsible Investment ondertekend. We vinden dat het onze fiduciaire taak naar onze klanten is, om op een verantwoorde wijze met hun vermogen om te springen. Dat impliceert dat we niet alleen naar financiële indicatoren in combinatie met risico’s kijken, maar ook naar sociale, governance- en duurzaamheidsaspecten.

Het UNPRI-systeem biedt een zestal principes, die ons een raamwerk geven om de financiële doelstellingen voor onze klanten uit te lijnen, zonder bovengenoemde aspecten uit het oog te verliezen. Wij hebben ervaren dat het toepassen van die niet-financiële criteria een positieve bijdrage levert aan de behaalde financiële rendementen voor onze klanten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tjalling ten Cate: tencate@juno-invest.com