Compliance

HomeInvesterenCompliance

COMPLIANCE

Toezicht

Sinds 28 januari 2019 heeft de AFM Juno Investment Partners B.V. een vergunning verleend teneinde op te treden als beheerder van een beleggingsinstelling in financiële instrumenten in de zin van artikel 1:1 Wft. In het kader van de vergunningsaanvraag zijn Juno Investment Partners, haar beleidsbepalers en de bewaarder uitvoerig getoetst op onder meer geschiktheid, betrouwbaarheid en integere bedrijfsuitoefening. Via deze link komt u op de website van de AFM waar u een lijst vindt met Vergunninghoudende AIFMs.

Daarnaast is via deze link de brief te vinden waarin de AFM Juno de vergunning zoals hierboven beschreven verleent.

Samenvatting Beloningsbeleid

Door hier te klikken, opent u de samenvatting van het beloningsbeleid van Juno Investment Partners.

Orderuitvoeringsbeleid

Via deze link opent het document met het Orderuitvoeringsbeleid van Juno Investment Partners.

Gedragscode

Door op deze link te klikken, opent u de gedragscode van Juno Investment Partners B.V.

Intern Beleid Participeren in Huisfondsen door Medewerkers

Het intern beleid omtrent het participeren in huisfondsen door werknemers van Juno Investment Partners, vindt u door hier te klikken.